Doanh Nhân: Nguyễn Đức Bảo Long

GIỚI THIỆU

Cử nhân tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM.

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Griggs University, Hoa Kỳ

Tiến sỹ Quản trị chiến lược tại European University, Thụy Sỹ 

Postdoc về Lãnh đạo và Quan hệ Quốc tế tại University of Oxford, Anh Quốc 

4 năm công tác tại Trung tâm Phát triển Việc làm Phía Nam HITECO– Bộ GTVT, phụ trách đào tạo

8 năm công tác tại Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Dân, giữ vị trí Giám đốc điều hành.

Hiện tại là Sáng lập viên và Giám đốc các công ty: Công ty TNHH TMDV Trung Phương, Công ty TNHH Công nghiệp Trần Long, Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ cao Việt Nam Japan, Công ty Liên doanh MKTP. 

Cố vấn cao cấp cho MOLISA, ILO, JITCO, VAMAS.

Tham gia các công trình nghiên cứu khoa học đã được xuất bản trên tạp chí quốc tế về nhiều lĩnh vực: Quản trị, kỹ thuật, khoa học xã hội, đào tạo và giáo dục.