Nguyễn Tiến Sỹ

 

GIỚI THIỆU 

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh. 

Đã học các diễn giả quốc tế: Jay Abraham, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, T.harv Eker,  Blair Singer, Dr. Dolf, Mary Bufett, Adrian Wee, Peng Joon...

Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH Bất Động Sản Thành Phố.

Trên 15 năm trong lĩnh vực BĐS (Có nhiều BĐS cho các ngân hàng và hãng thuê).

Trên 15 năm trong lĩnh vực ngân hàng (Một trong vài cổ đông đầu tiên thành lập và xây dựng ngân hàng Việt Nam Thương Tín, tác giả thương hiệu Vietbank).

Trên 3 năm trong lĩnh vực đào tạo: Marketing, thương lượng đàm phán, BĐS, phát triển doanh nghiệp (Chứng chỉ Phương Pháp Giảng Dạy Hiện Đại của Đại Học Sư Phạm.

Khách mời chia sẻ tại nhiều hội thảo, diễn đàn chủ đề bất động sản, phát triển doanh nghiệp).