Trần Thị Bích Hảo

 

    Tốt nghiệp Cử nhân Luật kinh doanh - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh.

    Người điều hành Công Ty Alpha Solutions

     Đối tác chiến lược Công ty Ánh Thái Dương, Công ty Nguồn Nhân Lực MTV Châu Á

   Điều hành đội ngũ Tư vấn Văn hoá doanh nghiệp

    Thường xuyên tham gia các Sự kiện truyền cảm hứng, động lực cho sinh viên và các bạn trẻ