TS. Mai Thanh Loan

GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thống kê tại Đại học Kinh tế TP.HCM

Bảo vệ luận án Tiến sĩ Tài chính tín dụng và lưu thông tiền tệ, tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM từ năm 1981 đến năm 2017, ngoài ra là giảng viên thỉnh giảng nhiều trường Đại học như: ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Hùng Vương, ĐH Hoa Sen, ĐH Lạc Hồng, ĐH Bình Dương,...

Giảng viên thỉnh giảng cho các trường Đại học quốc tế chương trình MBA: IMPACT (Mỹ), Đại học GRIGGS (Mỹ).

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các môn: Quản trị tài chính cá nhân, Thống kê, Phương pháp nghiên cứu khoa học,...