TS. Pete Ooi Pit

GIỚI THIỆU 

- Là Chủ tịch của Học viện lãnh đạo toàn cầu (GLA), Malaysia. Sứ mệnh của tổ chức này là đạo tạo và kết nối các nhà lãnh đạo tài ba. Cho đến nay GLA đã đóng góp cho sự thành công của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Malaysia và Việt Nam thông qua các chương trình lãnh đạo, quản lý và tài chính cũng như các chương trình sau đại học.

- Là Cố vấn trong một nghiên cứu sau tiến sĩ (Post Doc) về lãnh đạo và chính sách công tại Đại học Oxford (Anh). Ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Southern Luzon State, Philippines và bằng Tiến sĩ về Quản lý tại Đại học Palawan State, Philippines.


- Ông được công nhận là một chuyên gia bởi Tổ chức đào tạo và phát triển khu vực châu Á (ARTDO), Philippines, một trong những thành viên liên kết của Viện "Chartered Secretaries and Administrators" của nước Anh, đồng thời là một nhà hoạch định tài chính được chứng nhận của Viện kế hoạch tài chính, Malaysia.

- Pete Ooi là chuyên gia cố vấn cho rất nhiều doanh nghiệp. Hơn 20 năm kinh nghiệm tham gia giảng dạy nhiều nước trên thế giới. Hiện tại ông cũng là Viện trưởng của viện Fellow of Green Ocean, Việt Nam.

- Ngoài ra, ông đã giảng dạy và đào tạo các cho hơn 20.000 người bao gồm các doanh nhân, quản lý cấp cao và giám đốc điều hành từ các loại hình công ty khác nhau như công ty đa quốc gia, doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và một số trường Đại học tại Malaysia, Việt Nam, Philippines, Vương quốc Bahrain và Saudi Arabia.